- סקר שביעות רצון עובדים אינטרנטי

סקר שביעות רצון עובדים


 
סקר שביעות רצון עובדים הינו משוב אשר פירמה יכולה ללמוד וליישם מסקנות רבות ממנו.

ביצוע סקרי שביעות רצון עובדים שוטפים הינו הכרח לארגונים גדולים כקטנים על מנת למשב
את המחלקות השונות אשר באות באינטראקציה עם לקוחות החברה.

שימוש תדיר במשוב מסוג זה יכול לספק לארגון את הכלים להתמודד עם שרשרת התהליכים
אליהם חשוף הלקוחולגלות כשלים במידה ואלו קיימים.

ניסיון עבר של עובדים יכול בהכרח להצביע על כשלים ורצונות של לקוחות ובכך יכול לשפר את
האופן בו החברה מטפלת בנושאים אלו.שימוש בסקר אינטרנטי לקדם את יכולת איסוף הנתונים
של הארגון על ידי בקשה לשיתוף פעולה מצד הלקוחות של החברה במילוי שאלון.

שאלונים אלו הוכיחו כי במרוצת הזמן הצליחו לשפר את יכולת הגברת המכירות ושיפור הקשר
עם הלקוח.

אורינטק מציע כיום את הכלי הידידותי - מערכת סקרים אינטרנטית e Survey לביצוע מגוון רחב
של סקרים אשר ישפרו את יכולת הארגון למדוד עצמו במבחן הלקוח.