פתרונות סקר שביעות רצון עובדים eSurvey

פתרונות לבנייה הפצה ואיסוף נתונים עבור סקר שביעות רצון עובדים

סקר שביעות רצון עובדים הינו משוב אשר פירמה יכולה ללמוד וליישם מסקנות
רבות ממנו ולשפר יעילות במתחם הפנים ארגוני והממשקים המרכיבים את הפירמה.

 
 ביצוע סקרי שביעות רצון עובדים שוטפים הינו הכרח לארגונים גדולים כקטנים על מנת למשב
את המחלקות השונות אשר באות באינטראקציה עם לקוחות הפנימיים של החברה.

שימוש תדיר במשוב מסוג זה יכול לספק לארגון את הכלים להתמודד עם שרשרת התהליכים 
אליהם חשוף העובד , לגלות כשלים במידה ואלו קיימים, וכמובן לחזק נקודות אשר מעלות 
את שביעות רצון העובדים מסביבת העבודה בפרט שלהם ומהארגון ככלל.

ניסיון עבר של הארגון במדידת שביעות רצון יכול בהכרח להצביע על כשלים ורצונות של העובדים
ובכך יכול לשפר את האופן בו החברה מטפלת בנושאים הנמדדים ונבדקים תקופתית.
שימוש בסקר שביעות רצון עובדים אינטרנטי יכול לקדם את יכולת איסוף הנתונים של הארגון על
ידי בקשה לשיתוף פעולה מצד הלקוחות של החברה במילוי שאלון.

שאלונים אלו הוכיחו כי במרוצת הזמן הצליחו לשפר את יכולת הגברת המכירות ושיפור הקשר 
עם הלקוח.

eSurvey מציעה כיום את הכלי הידידותי - מערכת סקרים אינטרנטית eSurvey לביצוע מגוון רחב
של סקרים אשר ישפרו את יכולת הארגון למדוד עצמו במבחן הזמן הארגון העובדים וממשקים
הרבים מולה עובדת החברה.