- סקר שביעות רצון לקוחות אינטרנטי

סקר שביעות רצון לקוחות

ביצוע מגוון רחב של סקרים משובים כגון סקר שביעות רצון לקוחות

 
סקר שביעות רצון לקוחות הינו משוב אשר פירמה יכולה ללמוד וליישם מסקנות רבות ממנו.

ביצוע סקר שביעות רצון לקוחות שוטפים הינו הכרח לארגונים גדולים כקטנים על מנת למשב
 את המחלקות השונות אשר באות באינטראקציה עם לקוחות החברה.

שימוש תדיר במשוב מסוג זה יכול לספק לארגון את הכלים להתמודד עם שרשרת התהליכים
אליהם חשוף הלקוח ולגלות כשלים במידה ואלו קיימים.

ניסיון עבר של לקוחות יכול בהכרח להצביע על כשלים ורצונות של לקוחות ובכך יכול לשפר את
האופן בו החברה מטפלת בנושאים אלו.שימוש בסקר אינטרנט לקדם את יכולת איסוף הנתונים
של הארגון על ידי בקשה לשיתוף פעולה מצד הלקוחות של החברה במילוי שאלון.

שאלונים אלו הוכיחו כי במרוצת הזמן הצליחו לשפר את יכולת הגברת המכירות ושיפור הקשר
עם הלקוח.

אורינטק מציע כיום את הכלי הידידותי - מערכת סקרים אינטרנטית e Survey לביצוע מגוון רחב
של סקרים אשר ישפרו את יכולת הארגון למדוד עצמו במבחן הלקוח.
 
     
 
 

רוצים לבצע סקר שביעות רצון לקוחות ?

פתרונות לביצוע סקר שביעות רצון לקוחות