מערכת סקרים | סקר 360


שלב ראשון - יצירת הסקר ועיצובו
החלטה על סוג הסקר, יצירת הסקר, בחירת עיצוב לסקר,כולל את האפשרות של מיתוג הסקר ליצירת חזות אחידה לפרסומי החברה.

שלב שני - איסוף והפצת נתונים 
אוספים תגובות על ידי משלוח דוא"ל אישי או על ידי הצבת קישור הסקר שלך בכל אתר אינטרנט.
אנו מציעים מערכת דיוור שתעזור לך לשלוח את הדוא"ל ולעקוב אחר הזמנות סקרים שנשלחו.
במקביל ניתן להציב קישור בכל אתר אינטרנט עבור סקר פתוח. 

שלב שלישי - ניתוח התוצאות
כל התוצאות המתקבלות מוצגות בזמן אמת במערכת ניהול הלקוחות של המערכת סקרים
ישנה אפשרות לייצא את הנתונים המתקבלים לדו"ח אקסל המסכם את הנתונים באופן המאפשר עבודה ישירה מול תוכנת SPSS, קבלת תוצאות עבור שאלות ברמת סקר וקבלת תוצאות עבור שאלות ברמת שאלון
קבלת סטטיסטיקת פתיחת הסקר וביצועו.

לפרטים נוספים ויצירת התקשרות אודות סקר עמדות ארגוני השאירו פרטים