סקר איכות השירות הפתרון היעיל לדגימת תהליכי שירות מבית eSurvey

סקר איכות השירות מקנה כלים וידע רב

סקר איכות השירות הינו משוב אשר פירמה יכולה ללמוד וליישם מסקנות רבות ממנו
ולשפר יעילות.

ביצוע סקר איכות השירות  הינו הכרח לארגונים גדולים כקטנים על מנת למשב
את המחלקות השונות אשר באות באינטראקציה עם לקוחות החברה.

שימוש תדיר במשוב סקר שביעות רצון זה יכול לספק לארגון את הכלים להתמודד עם
שרשרת התהליכים אליהם חשוף הלקוח ולאתר כשלים במידה ואלו קיימים.

ניסיון עבר של לקוחות יכול בהכרח להצביע על כשלים ורצונותם של הלקוחות ובכך לשפר את 
האופן בו החברה מטפלת בנושאים אלו. שימוש בסקר איכות השירות יוכל לקדם את יכולת איסוף הנתונים 
של הארגון על ידי בקשה לשיתוף פעולה מצד הלקוחות של החברה במילוי שאלון.

שאלונים אלו הוכיחו כי במרוצת הזמן שיפור ומיקוד הטיפול בהליכי וממשקי חברה לקוח כפועל יוצא
את יכולת הגברת המכירות התחרותיות ושיפור הקשר עם הלקוח.

eSurvey מאפשרת לכם באמצעות ממשק ידידותי פשוט ויעיל לבצע פריסה רחבה של שאלונים
משובים וסקרים חוצי ארגון פנימיים וחיצוניים לצורך איסוף המידע לו הארגון זקוק לצורך שיפור
וייעול הליכים,  כלל הסקרים המבוצעים ומנותחים יעזרו לשפר את יכולת הארגון למדוד עצמו
במבחן הזמן הלקוח התחרותיות השירותיות ובעצם בכל מדד בו חשוב לארגון להמדד ולשפר עצמו
או לשמר את היכולות אשר נרכשו במרוצת השנים.

 

סקר איכות השירות לדוגמא לחצו כאן

סקר איכות השירות

לפרטים נוספים אודות שרות סקר איכות השירות