משוב הדרכה

פתרונות משוב הדרכה מבית eSurvey

ארגונים אשר פועלים בסביבה העסקית התחרותית מעוניינים להנחיל אצל העובדים והצוות המקצועי בפרט
אותם עובדים אשר באים במגע ישיר עם לקוחות החברה את הידע הארגוני בצורה הטובה ביותר.
מחלקת הדרכה של הארגון ומחלקת פיתוח הדרכה מספקות לארגון כלי הדרכה ומערכי הדרכה על
מנת לשפר את תהליכי העברת הידע לעובדי הארגון גם אצל נותני השירות וגם אצל העובדים
המקצועיים הטכניים אשר באים במגע ישיר עם לקוחות החברה.

ביצוע משוב הדרכה מאפשר לארגון לקבל תמונת מצב עדכנית בכל רגע נתון אודות
הליכי הדרכה פעילים בארגון כאשר המשוב יכול לכמת את איכות ההדרכות, את הידע של המדריכים
הארגוניים, את מערכי ההדרכה, את התנאים הפיסים ובעצם כל פרמטר אותו יירצה הארגון
למדוד לכמת ולהסיק לגביו מסקנות לצורך שיפור ושדרוג הליכי ההדרכה.

משובי הדרכה הינם משובים אשר מחלקת הדרכה, ניהול משאבי אנוש והנהלה יכולות 
ללמוד וליישם מסקנות רבות ממנו.

ביצוע משובי הדרכה  שוטפים הינו הכרח לארגונים גדולים כקטנים על מנת למשב
את מחלקת ההדרכה אשר באות באינטראקציה עם לקוחות החברה הפנימיים במקרים של
משובים פנים ארגוניים ולקוחותיה החיצונים במקרים של הדרכות טכניות למשל.


שימוש תדיר במשוב מסוג זה יכול לספק לארגון את הכלים להתמודד עם שרשרת התהליכים
אליהם חשוף העובד במסגרת פעילות ההדרכה השוטפת החונכות וועד.

eSurvey מציעה מערכת סקרים אינטרנטית לביצוע מגוון רחב של סקרים אינטרנטית או טלפונים
אשר ישפרו את יכולת הארגון למדוד עצמו במגוון רחב של מובנים, רמת שירות, קשר בין הלקוחות
החיצוניים והפנימיים לארגון וההנהלה.

באמצעות משובי הדרכה ניתן לדגום לבקר ולמדוד לאורך זמן את הליכי ההדרכה מול אוכלוסיות שונות
אשר עוברות הדרכה בשוטף ולא בדרך שבשגרה. מחלקת הדרכה ופיתוח הדרכה אשר שוקדות
על מערכי הדרכה חדשים ומשתנים בהתאם לצרכים המגוונים של הארגון מספקים פתרונות לימוד
מגוונים חלקם עושים שימוש במערכות טכנולוגיות וחלקן אשר אינן טכנולוגיות, כל אלו ועוד פרמטרים
אשר לוקחים חלק בפעילות זו הינם מדידים ויכולים להיות יעילים מצד אחד ולא יעילים מצד שני.
את המשוב השוטף מצד אותם עובדים או לקוחות החברה אשר עוברים את אותן הדרכות יוכל הארגון
למדוד לבקר ולהגיב ביעילות ובזריזות ממשוב אחד למשנהו תוך כדי ייעול הליכים חסכון בעלויות
ומיקוד הפעילות.

 
משובי הדרכה הינם חלק אינטגרלי מפעילות מחלקת הדרכה ומש"א. פעילות זו אשר פועלת בארגון
קטן כגדול מספקת לארגון את המשוב ההכרחי אודות מחלקת ההדרכה ופיתוח הדרכה אשר
מעבירות את הידע הנדרש אודות הארגון, שירותי הארגון, המידע אודות המוצרים השונים של הארגון,
תורת השירות של הארגון ועוד ועוד.

על מנת לוודא כי ההנושאים הללו עוברים בהצלחה ובצורה הטובה ביותר נקלטים בצורה הטובה
ביותר אצל העובדים לאחר כל הדרכה יש לבצע פעולות משוב ואו בחינה. במסגרת פעילות המשוב
יוכל הארגון לכמת את פעילות ההדרכה ועל ידי כך לדעת האם הייתה אפקטיבית יעילה מועילה
נעימה ובעיקר האם הצליחה להעביר את המסרים והמידע בצורה הטובה ביותר והנכונה ביותר.
  
משוב הדרכה
 

 
 

 


לפרטים נוספים אודות משוב הדרכה