- משוב הדרכה - פתרון למשאבי אנוש

משוב הדרכה

פתרונות משוב הדרכה מבית eSurvey

מסגרות לימודיות אשר מעבירות הדרכות נדרשות לבצע איסוף מידע מהלתמידים.
מידע זה אשר נאסף הינו חשוב לצורך שיפור רמת הלימוד והארגון המלווה את אותן
מסגרות לימודיות.

סקר שביעות רצון לקוחות הינו משוב אשר פירמה יכולה ללמוד וליישם מסקנות רבות ממנו.
ביצוע סקרי שביעות רצון לקוחות שוטפים הינו הכרח לארגונים גדולים כקטנים על מנת למשב
את המחלקות השונות אשר באות באינטראקציה עם לקוחות החברה.

שימוש תדיר בסקר מסוג משוב הדרכה מסוג זה יכול לספק לארגון את הכלים להתמודד
עם שרשרת התהליכים
אליהם חשוף הלקוח לגלות כשלים במידה ואלו קיימים.

ניסיון עבר של לקוחות יכול בהכרח להצביע על כשלים ורצונות של לקוחות ובכך יכול לשפר את
האופן בו החברה מטפלת בנושאים אלו. שאלונים אלו הוכיחו יכולת שיפור במרוצת הזמן עבור
יכולת הגברת המכירות ושיפור הקשר עם הלקוח.

eSurvey מציעה מערכת סקרים אינטרנטית kביצוע מגוון רחב של סקרים אינטרנטית או טלפונים
אשר ישפרו את יכולת הארגון למדוד עצמו במגוון רחב של מובנים, רמת שירות, קשר בין הלקוחות
החיצוניים והפנימיים לארגון וההנהלה.