מערכת סקרים ומשובים eSurvey

 

מערכת סקרים המאפשרת לכל ארגון לעשות שימוש בכלי מדידה ובקרה 
חכמים שעוזרים לך לקבל החלטות. הסקרים יבדקו עבורך מימדים קריטיים 
במטרה להציג בפניך תמונת מצב אמיתית, עדכנית ומקיפה. 

השמושים השונים למערכת :
  
•סקרי שביעות רצון (פנים וחוץ ארגוניים)
•שאלון עמדות
•משוב 360
•החדרת מוצרים חדשים
•מבחנים לקבלת אומדני ידע
• ביצוע סקרי חקר שוק בקרב פאנלים שיווקיים
• סקרי שביעות רצון לקוחות
• סקר שביעות רצון עובדים
•ועוד

מאפיינים עיקריים :

•ממשק ניהול ידידותי בסביבת WEB בעברית (ללא התקנה)
•שימוש מאובטח - נתונים נשמרים על בסיס מידע מרוחק ומאובטח
•ממצאים - תצוגה גראפית ומספרית המתעדכנת On Line עם מענה ראשון על הסקר.
•הצפייה בנתונים מתאפשרת ברמת הכלל והפרט.
•ניהול משתמשים
•מגוון רחב של סוגי שאלות

ליצירת התקשרות